About us

The Finest Flavours of France, Aux Saveurs de France, is a family-run business set up in the begining of 2013. Its head office is located in the South-West of France, just at crossroads between Dordogne, Toulouse (with Airbus’company) and Gers.

We deeply remain attached to our land, its produce and traditions, and are dedicated to preserving a culinary excellence which is unique in the world.
Our producers are very close to us and we work with them and with whole confidence for a long time.

We offer you the finest flavours of France, natural and authentic products, a part of the know-how of our local artisans.

You will find in each of these dishes the authentic values of our local craftsmanship : terrine (quail, venison, wild boar, rabbit, hare...), foie gras (duck and goose), Roquefort terrine, Cassoulet or « coq au vin », a large choice of sauce, mushrooms (ceps, morels), shortbreads from biological stemming, dried sausages (« saucisson » and « saucisse sèche »).

The quality is our main concern. That’s the reason why, some items were awarded by a national-wide competition staged by french Ministry of agriculture. Many of our items are regularly awarded by this competition.

We wish you pleasure and a happy « bon appétit ».
“Smaklig mat i Frankrike” (“Aux Saveurs de France”) är ett familje-färetag som grundades 2012. Dess säte ligger i sydvästra Frankrike, cirka mellan områdena Dordogne och Gers, inte långt frän staden Toulouse (där Airbus-företaget finns).

Eftersom en djup hängivenhet gäller vårt hemland, vinnlägger vi oss både om dess alstringar och om dess traditionella värden i kokkonsten ; vi beflitar oss ihållande om bevarandet och främjandet av en hög standard i kulinariskt avseende. Formodligen är denna standard som gott som makalös i hela världen.

Våra producenter arbetar inte långt från oss (maximalt tre mil), och alltjämt sköter vi ett tillitsfullt och gagneligt samarbete med dem.

En övervägande del av våra produkter brukar utmärkas i “Concours général agricole” (en för hela Frankrike gällande pristävlan som det franska jordbkruksdeparte-mentet handhar). Gënom ett officiellt varumärke erkänner också franska myndigheter våra produkters kvalitet, som producenternas förtjänster borgar för : sakkunskap och mästerlig hantverksmässig förmåga.

Vi bjuder på franska ytterst läckra smaks-variationer, naturliga och genuina kvalitetsprodukter. I varje av dessa produkter får Ni upptäcka det bästa och värdefullaste av det, som våra producenter i våra nejdar kan alstra : “terrine” (terrin) med kött av vaktel, vilt, vildsvin, kanin, anka .... “foie gras” (ankaeller gåsleverpastej), Roquefort-terrin, “Cassoulet” (en stuvning på kött, fläsk och vita bönor), eller “Coq au vin” (kyckling som är kokad i rödvin), stort urval av såser, svampar (karljohanssvampar, toppmurklor, musseroner och brosksvampar), småkakor och allsköns bakverk av biologiskt ursprung, utan kemisk tillsats, torknade korvar (såsom “saucisson” eller “saucisse sèche”).

Vi hoppas att Ni får tillbringa en ütsökt stund där Ni smakar av vära produkter, alltså önskar vi Er en ... “smaklig måltid” (“Bon appétit”).